• Maailmanlaajuinen toimitus. Alennettu toimitus yli $60
 • Tilaus kestää vain muutaman minuutin!
 • 100% tyytyväisyystakuu

Yleiset kauppaehdot

Squared, s.r.o.:n, yritystunnus: 05095344, rekisteröintiosoite Zelený pruh 1091/111, 140 00, Praha 4, yleiset kauppaehdot.

1. Johdantosäännökset

1.1 Nämä yleiset kauppaehdot (jäljempänä "ehdot") on laatinut Squared, s.r.o., yritystunnus 05095344, rekisteröintiosoite Zelený pruh 1091/111, 140 00, Praha 4, toimitusosoite Squared, s.r.o., Zelený pruh 1091/111, 140 00, Praha 4, Tšekin tasavalta, rekisteröity Prahan kunnanoikeuden ylläpitämään kaupparekisteriin, osasto C, tiedosto 257898 (jäljempänä "myyjä"), sääntelee osapuolten väliset keskinäiset oikeudet ja velvollisuudet, jotka johtuvat ostajan ja kolmannen osapuolen (jäljempänä "ostaja") välillä myyjän verkkokaupan kautta tehdystä myyntisopimuksesta (jäljempänä "sopimus"). Myyjä ylläpitää verkkokauppaa Internet-verkkotunnuksella www.squared.one (jäljempänä "verkkosivusto").

1.2 Ostajalla tarkoitetaan näissä ehdoissa kuluttajaa tai yrittäjää. Jos ostaja ei ole kuluttaja, häntä pidetään yrittäjänä. Kuluttajaksi on katsottava jokainen henkilö, joka tekee kauppasopimuksen tai on muulla tavoin laillisessa vuorovaikutuksessa ostajan kanssa kaupallisen, kaupallisen, käsityöläis- tai ammattitoiminnan ulkopuolella. Yrittäjänä pidetään osapuolta, joka harjoittaa omaan lukuunsa ja vastuullaan kaupallista toimintaa yrittäjän toimiluvan tai muun oikeudellisen perusteen nojalla voittoa tavoitellen. Yrittäjänä pidetään myös kaikkia osapuolia, jotka tekevät sopimuksen oman kaupallisen, tuotannollisen tai muun vastaavan toimintansa tai ammattitoimintansa yhteydessä, sekä henkilöä, joka toimii yrittäjän puolesta tai lukuun. Jos ostaja ilmoittaa rekisteröintilomakkeessa yritystunnuksensa, hänen on automaattisesti otettava huomioon, että häneen sovelletaan yrittäjille tarkoitettuja erityisehtoja.

1.3 Sopimuksessa voidaan sopia yleisten sopimusehtojen määräyksistä poikkeavista määräyksistä. Sopimukseen sisältyvät määräykset ovat ensisijaisia näihin ehtoihin nähden.

1.4 Kaikki näiden ehtojen määräykset ovat erottamaton osa sopimusta. Sopimus ja sopimusehdot on laadittu tšekin kielellä. Sopimus tehdään myös tšekin kielellä.

1.5 Näitä käyttöehtoja voidaan muuttaa tai täydentää. Tämä ei vaikuta oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka syntyivät näiden ehtojen edellisen version voimassaoloaikana.

2. Käyttäjätili

2.1 Ostajan rekisteröityessä verkkosivustolle ostaja saa pääsyn tililleen. Tämän tilin avulla Ostaja voi tilata tuotteita ja palveluja (jäljempänä "käyttäjätili"). Käyttäjätiliä hallinnoi Myyjä. Ostaja voi tilata tuotteita ja palveluita ilman aiempaa rekisteröitymistä verkkosivustolle. Tällöin Ostajan rekisteröityminen tapahtuu tilausprosessin aikana.

2.2 Rekisteröityessään verkkosivustolle ja tilatessaan tuotteita ja palveluja Ostaja on velvollinen antamaan oikeat ja totuudenmukaiset henkilötiedot. Ostaja on myös velvollinen päivittämään kaikki tilinsä tiedot, jos ne muuttuvat. Myyjä olettaa automaattisesti, että kaikki käyttäjätilillä tilausprosessin aikana ilmoitetut tiedot ovat oikein.

2.3 Käyttäjätili on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Ostaja on velvollinen pitämään Käyttäjätilinsä käyttöoikeuden kannalta välttämättömät tiedot turvassa ja luottamuksellisina.

2.4 Ostajalla ei ole oikeutta antaa kolmannen osapuolen käyttää tiliään.

2.5 Myyjä voi peruuttaa Käyttäjätilin erityisesti, jos Ostaja ei ole käyttänyt tiliään yli 6 kuukauteen ja jos Ostaja rikkoo sopimuksessa (mukaan lukien käyttöehdot) mainittuja velvoitteita.

2.6 Ostaja on tietoinen siitä, että Käyttäjätilin ei tarvitse olla jatkuvasti käytettävissä, erityisesti Myyjän laitteistojen ja ohjelmistolaitteiden ylläpidon osalta, tai tapauksen mukaan kolmannen osapuolen laitteistojen ja ohjelmistolaitteiden ylläpidon osalta.

3. Ostajan ja myyjän välisen myyntisopimuksen tekeminen.

3.1 Kaikkien tuotteiden ja palveluiden esittely verkkosivustolla on informatiivista, eikä Myyjä ole velvollinen tekemään sopimusta. Edellä 1732 §:n art. 2 §:ssä säädettyjä säännöksiä ei sovelleta tässä tapauksessa.

3.2 Verkkosivusto sisältää tietoa tuotteista ja palveluista. Tuotteiden ja palvelujen hinnat sisältävät kaikki verot ja maksut. Tuotteiden ja palveluiden hinnat ovat voimassa koko sen ajan, kun ne näkyvät verkkosivustolla. Tämä määräys ei poista mahdollisuutta tehdä sopimus erikseen sovittujen ehtojen perusteella.

3.3 Verkkosivusto sisältää myös tietoja tuotteiden ja palvelujen pakkaus- ja toimituskustannuksista.

3.4 Tilauksen tekeminen edellyttää, että Ostaja täyttää Verkkosivustolla olevan tilauslomakkeen. Tilauslomake sisältää erityisesti seuraavat tiedot:

 • a. tilatut tuotteet tai palvelut (ostaja "sijoittaa" tilatut tuotteet verkkosivuston ostoskoriin tai ostaja lataa tiedostoja - kuvia tai valokuvia (useimmiten tallennuslaitteestaan, Instagramista jne.) Myyjän verkkokaupan käyttöliittymän kautta arkistoon, johon Myyjällä ja hänen sopimuskumppaneillaan on pääsy. Ostaja voi muokata ladattuja tiedostoja verkkosivuston käyttöliittymän avulla, minkä jälkeen ostaja tarkistaa lataamiensa tiedostojen visuaalisen ulkoasun, ja jos se on hänen mielestään miellyttävä, ostaja "sijoittaa" tiedostot (kuvat, valokuvat) verkkosivuston sähköiseen ostoskoriin,
 • b. tiedot tuotteiden tai palvelujen pyydetystä toimitustavasta ja tiedot tuotteiden ja palvelujen toimittamiseen liittyvistä maksuista,
 • c. maksutapa, jota käytetään tuotteiden ja palvelujen kustannusten kattamiseen (jäljempänä "tilaus").

3.5 Ennen tilauksen lähettämistä Myyjälle Ostajalla on mahdollisuus tarkistaa ja muuttaa tilauksessa ilmoittamiaan tietoja, jolloin hänellä on mahdollisuus löytää ja korjata mahdolliset virheelliset tiedot tilauksessa. Ostaja lähettää tilauksen sen jälkeen, kun hän on tutustunut käyttöehtoihin klikkaamalla painiketta "Tilaa ja maksa". Myyjä katsoo automaattisesti, että tilauksessa ilmoitetut tiedot ovat oikein. Myyjä vahvistaa tilauksen hyväksymisen heti tilauksen saatuaan lähettämällä Ostajalle sähköpostiviestin käyttäjätilillä tai tilauksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen (jäljempänä "Ostajan sähköpostiosoite"). Tilausvahvistus sisältää maksutavat, joita on mahdollista käyttää tuotteiden ja palveluiden maksamiseen.

3.6 Myyjällä on aina oikeus tilauksen luonteesta riippuen (tuotteiden ja palveluiden määrä, ostohinta, odotettavissa olevat toimitusmaksut) pyytää ostajalta lisävahvistusta tilauksesta (postitse tai puhelimitse).

3.7 Myyjän ja ostajan välinen sopimussuhde syntyy, kun tilausvahvistus vastaanotetaan (hyväksyminen); ostosopimus syntyy, kun ostaja tekee tilauksen ja myyjä hyväksyy tilauksen. Myyjä vahvistaa tilauksen hyväksymisen ostajan sähköpostiosoitteeseen lähetettävällä vahvistuksella. Myyjä aloittaa tilauksen käsittelyn vasta, kun tuotteiden ja palvelujen koko hinta on maksettu (eli se on siirretty Myyjän pankkitilille). Rahansiirto Myyjän tilille on yksi sopimuksen voimaantulon edellytyksistä.

3.8 Ostaja sitoutuu etäviestintävälineiden käyttöön sopimuksen tekemisen yhteydessä. Sopimuksen tekemisen kannalta välttämättömien etäviestintävälineiden käytöstä aiheutuvat maksut (Internet-yhteyden maksut, puhelinlaskut jne.) maksaa ainoastaan ostaja, edellyttäen, että kaikki nämä maksut eivät poikkea yleisistä hinnoista (Internet- tai puhelinyhteyden osalta maksu perustuu operaattorin ehtoihin, myyjä ei veloita mitään ylimääräistä, tämä ei koske sopimuskuljetuksia).

3.9 Jos Ostaja tilaa yhdessä päivässä ja/tai yhdessä tilauksessa tuotteita ja palveluita, joiden hinta on yli 400 euroa arvonlisäveroineen, hänelle ilmoitetaan automaattisesti verkkosivuston käyttöliittymän kautta, että tilauksen päätyttyä Myyjä ottaa häneen suoraan yhteyttä tarkistaakseen pyydettyjen palvelujen ja tuotteiden saatavuuden.

3.10 Mikäli tuotteiden ja palveluiden tilaamisen ja tuotteiden ja palveluiden täyden hinnan maksamisen Myyjän tilille välisenä aikana tilatut tuotteet ja palvelut eivät ole enää käytettävissä toimitusta varten (esim. tuotteet ovat loppuneet varastosta) tai toimitus ei ole mahdollista samoilla ehdoilla kuin tilaushetkellä, Myyjä ei ole velvollinen toimittamaan Ostajalle tuotteita ja palveluita. Tässä tapauksessa Myyjä ilmoittaa asiasta Ostajalle ja Myyjä palauttaa välittömästi tuotteista ja palveluista maksetun hinnan käyttäen samaa maksutapaa, jota Ostaja käytti, vaihtoehtoisesti Ostajan ilmoittamalle pankkitilille.

3.11 Jos Ostaja tai kolmas osapuoli puuttuu luvattomasti Verkkosivuston lähdekoodiin tai koodiin tai jos Ostaja tai kolmas osapuoli yrittää luvatta vaikuttaa verkkokauppaan tai Verkkosivustoon tai puuttua siihen, Myyjä ei ole velvollinen täyttämään mitään velvoitteitaan.

3.12 Myyjä ei ole missään tapauksessa vastuussa niiden kuvien ja valokuvien sisällöstä, jotka Ostaja tai joku muu henkilö lataa arkistoon, johon Myyjällä on pääsy. Ostaja sitoutuu olemaan tilaamatta valokuvia tai julisteita, joiden sisältö on haitallinen (esim. valokuvia tai julisteita, joissa näkyy lapsipornoa tai epäinhimillistä käyttäytymistä tai eroottista sisältöä; valokuvia ja julisteita, jotka on suojattu tekijänoikeudella jne.) Myyjä ilmoittaa, että valokuvien ja julisteiden valmistusprosessi on automaattinen, eikä Myyjä voi aina valvoa kehitettyjen kuvien ja julisteiden visuaalista sisältöä.

4. Tuotteiden ja palveluiden hinta, maksuehdot

4.1 Ostaja voi maksaa tuotteiden ja palveluiden hinnan ja mahdolliset toimitukseen liittyvät kulut valitsemallaan maksutavalla, joka tarjotaan ostajalle verkkosivustolla. Tarjotut maksutavat ovat:

 • a. nopea rahansiirto verkkopankin avulla,
 • b. nopea korttimaksu.

4.2 Ostaja on velvollinen maksamaan Myyjälle yhdessä kauppahinnan kanssa kaikki tuotteisiin ja palveluihin liittyvät pakkaus- ja toimitusmaksut sovitun suuruisina. Jos toisin ei ole ilmoitettu, kauppahinta sisältää toimitusmaksut.

4.3 Laskutustietoja ei voi muuttaa tilauksen lähettämisen jälkeen.

4.4 Ostaja maksaa tuotteiden ja palveluiden koko hinnan ja kaikki toimitusmaksut ennen kuin tuotteet ja palvelut valmistellaan toimitettavaksi.

4.5 Ostajan velvollisuus maksaa tuotteet ja palvelut sekä toimitusmaksut täyttyy, kun Myyjä vastaanottaa ostajan tilisiirron.

4.6 Myyjän tarjoamia mahdollisia alennuksia ei voi yhdistää.

4.7 Jos se on kaupassa yleistä tai jos se on määritelty sitovassa lainsäädännössä, Myyjä antaa laskun, jossa on kaikki sopimuksen mukaista maksua koskevat tiedot. Myyjä on arvonlisäverovelvollinen. Myyjä laatii laskun sen jälkeen, kun Ostaja on maksanut tuotteet ja palvelut, ja Myyjä lähettää sen sähköpostitse Ostajan sähköpostiosoitteeseen.

5. Kuluttajana olevan ostajan peruuttaminen sopimuksesta.

5.1 Kuluttajana oleva ostaja ottaa huomioon, että siviililain 1837 §:n perusteella on mahdotonta peruuttaa sopimusta, joka koskee tuotteita, joita on muutettu ostajan toiveiden mukaisesti tai hänen yksilöllisiin vaatimuksiinsa sopiviksi; sopimuksesta, joka koskee tuotteita, jotka ovat alttiita nopealle tuhoutumiselle, ja myös tuotteita, jotka toimitettaessa sekoittuivat peruuttamattomasti muihin tuotteisiin, sekä sopimuksesta, joka koskee suljetussa pakkauksessa olevia tuotteita, jotka kuluttaja on purkanut ja joiden palauttaminen ei ole mahdollista hygieniasyistä, ja sopimuksesta, joka koskee ääni- tai kuvatallennetta tai tietokoneohjelmaa, jonka alkuperäinen pakkaus on rikkoutunut.

5.2 Jos kyseessä ei ole edellisessä kohdassa mainittu tapaus tai muu tapaus, jossa sopimuksen purkaminen ei ole mahdollista, ostajalla on siviililain 1829 §:n 1 momentin nojalla oikeus purkaa sopimus 14 päivän kuluessa. Määräaika alkaa siitä päivästä, jona sopimus on tehty, erityisesti kun se on:

 • a. ostosopimus, tuotteen vastaanottopäivästä alkaen,
 • b. sopimus, jonka kohteena on useiden erilaisten tuotteiden tai useiden tuotekappaleiden toimittaminen viimeisen tuotteen/kappaleen hyväksymisajankohdasta alkaen, tai
 • c. sopimus, jonka kohteena on säännöllinen tuotetoimitus, ensimmäisen toimituksen hyväksymispäivästä alkaen.

5.3 Sopimuksen peruuttaminen on esitettävä Myyjälle kirjallisesti edellisessä kappaleessa mainitussa määräajassa. Ostaja voi käyttää sopimuksen peruuttamiseen sopimusehtojen liitteenä olevaa mallilomaketta. Ostaja voi lähettää sopimuksen peruuttamisen Myyjän osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen info@squared.one.

5.4 Jos sopimus peruutetaan tämän ehtojen kohdan perusteella, sopimus purkautuu sen voimassaolon alusta alkaen. Tuotteet on palautettava Myyjälle 14 päivän kuluessa sopimuksen peruuttamishetkestä. Jos ostaja peruuttaa sopimuksen, hänen on lähetettävä tuotteet myyjälle ja maksettava vastaavat toimituskulut myös siinä tapauksessa, että tuotteita ei voida palauttaa postitse.

5.5 Jos Myyjä peruuttaa sopimuksen tämän ehtojen kohdan perusteella, Myyjä palauttaa Ostajalta saamansa rahat (jos he eivät sovi erilaisesta lähestymistavasta, esim. alennuskupongin antamisesta) 14 päivän kuluessa sopimuksesta luopumisesta, ja se tapahtuu samalla maksutavalla, jota Ostaja käytti tuotteen ostamiseen, jolloin Myyjä ei ole velvollinen palauttamaan ostohintaa ennen kuin Ostaja palauttaa tuotteet. Jos rahansiirtoon liittyy muita maksuja (esim. pankkitilin käyttö ulkomaisessa pankissa Tšekin tasavallan rajojen ulkopuolella), ostajan on maksettava tällaiset lisäkulut. Myyjällä on myös oikeus palauttaa ostajan maksama rahasumma heti sen jälkeen, kun tuotteet on palautettu eri menetelmällä, erityisesti ostajan pankkitilille. Ostajan on palautettava tuotteet kokonaisuutena, kaikki laitteet mukaan lukien, täydellisen dokumentaation kanssa, vahingoittumattomina, puhtaina, mahdollisuuksien mukaan alkuperäispakkauksessa, alkuperäisessä kunnossa ja siinä arvossa, jossa ostaja sai tuotteet.

5.6 Myyjällä on oikeus kuitata oikeutensa saada korvausta tuotteille aiheutuneista vahingoista ostajan oikeudella kauppahinnan palauttamiseen.

5.7 Jos ostajalla on oikeus peruuttaa sopimus siviililain 1829 §:n 1 momentin mukaisesti, myös myyjällä on oikeus peruuttaa sopimus, kunnes ostaja vastaanottaa tuotteen. Tällöin Myyjä palauttaa ostohinnan ostajalle välittömästi (jos he eivät sovi muusta menettelystä, esim. alennuskupongin antamisesta) ostajan määrittelemälle pankkitilille.

5.8 Jos Ostaja on saanut lahjan yhdessä tuotteiden kanssa, lahjakirja tehdään Myyjän ja Ostajan välillä, ja jos Ostaja peruuttaa sopimuksen, lahjakirja menettää tehonsa ja Ostaja on velvollinen palauttamaan lahjan yhdessä tuotteiden kanssa.

6. Ostajan, joka ei ole kuluttaja, peruuttaminen sopimuksesta.

6.1 Jos ostaja, joka ei ole kuluttaja, peruuttaa sopimuksen 14 päivän kuluessa, hänen on oltava tietoinen siitä, että palautettavaa kauppahintaa saatetaan alentaa, jos tuotteen arvo on laskenut.

6.2. Ostaja ei voi peruuttaa yhteydenottoa tai pyytää uuden tuotteen toimittamista, jos hän ei voi palauttaa tuotetta siinä kunnossa, jossa hän sen sai.

7. Toimitus ja toimitus

7.1 Jos toimitustapa on sovittu ostajan erityisvaatimuksen perusteella, ostaja vastaa riskistä ja mahdollisista toimituskuluista.

7.2 Jos Myyjä on velvollinen toimittamaan tuotteet tai palvelun Ostajan osoittamaan paikkaan, Ostaja on velvollinen ottamaan tuotteen haltuunsa toimituksen yhteydessä.

7.3 Jos toimitus joudutaan toistamaan tai suorittamaan Ostajan vuoksi eri tavalla kuin tilauksessa on ilmoitettu, Ostaja on velvollinen maksamaan toistettuun toimitukseen liittyvät kulut tai muuten eri toimitustapaan liittyvät kulut.

7.4 Ostaja on velvollinen tarkistamaan, ettei pakkaus ole rikkoutunut, kun hän ottaa tuotteen vastaan rahdinkuljettajalta, ja jos hän havaitsee paketissa vaurioita, hänen on ilmoitettava tästä viipymättä rahdinkuljettajalle tai myyjälle. Jos paketti on rikkoutunut ja näyttää siltä, että joku on luvattomasti päässyt käsiksi sen sisältöön, ostajan ei tarvitse hyväksyä toimitusta rahdinkuljettajalta. Jos ostaja ottaa vaurioituneen paketin vastaan rahdinkuljettajalta, vaurio on kuvattava luovutuspöytäkirjassa.

7.5 Puutteellisesta tai vahingoittuneesta paketista on ilmoitettava välittömästi Myyjälle sähköpostitse, laadittava vahinkopöytäkirja yhteistyössä rahdinkuljettajan kanssa ja lähetettävä tämä pöytäkirja faksilla, sähköpostilla tai postitse Myyjälle.

7.6 Muita tuotteiden toimittamiseen liittyviä osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia voidaan mukauttaa erityisillä toimitusehdoilla, jos Myyjä päättää antaa tällaisia ehtoja.

7.7 Myyjä varmistaa tai välittää seuraavat lähetys- ja toimitustavat:

 • a. henkilökohtainen nouto (saatavilla vain Tšekin tasavallassa),
 • b. lähetys verkkosivustolla ilmoitetun kuljetusyhtiön palveluita käyttäen.

7.8 Myyjän tarjoamat yksittäiset toimitustavat perustuvat palvelujen tämänhetkiseen saatavuuteen, kun otetaan huomioon kuljetusliikkeen kapasiteetti ja käyttömahdollisuudet. Ylivoimaisen esteen tai tietojärjestelmähäiriön sattuessa Myyjä ei ole vastuussa toimituksen viivästymisestä.

7.9 Kaikki Myyjän tällä hetkellä tarjoamat toimitus- ja toimitustavat, niiden voimassa olevat ehdot ja hinnat löytyvät verkkosivustolta.

7.10 Myyjä tai hänen sopimuskumppaninsa voi tuotetta luovuttaessaan pyytää Ostajaa tai tuotteen haltuunottavaa henkilöä laillistamaan itsensä henkilöllisyystodistuksella (henkilöllisyystodistus, passi) mahdollisten tappioiden välttämiseksi ja rikoksesta peräisin olevien voittojen laillistamisen estämiseksi. Myyjä tai tämän sopimuskumppani voi kieltäytyä luovuttamasta tuotteita ostajalle, jos ostaja ei esitä jotakin edellä mainituista asiakirjoista.

7.11 Oikeushenkilönä toimivan ostajan ostamat tuotteet ja palvelut luovutetaan ainoastaan sen lakisääteiselle elimelle (ostajan on todistettava, että kyseessä on lakisääteinen elin) tai henkilölle, joka on valtuutettu tällaisiin toimiin oikeaksi todistetulla allekirjoituksella varustetulla valtakirjalla. Itsenäisen yrittäjän ostamat tuotteet luovutetaan ostajalle vain, jos hän oikeuttaa itsensä henkilöllisyystodistuksella (henkilöllisyystodistus, passi).

7.12 Jos ostaja ei noudata tuotteita henkilökohtaisesti myyjän toimistosta ja jos tuotteet on ostanut ostaja, joka oli ostohetkellä rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi, ja lasku on laadittu 0 prosentin arvonlisäverokannalla, toimitusosoitteen on oltava joko rekisteröintiosoite tai julkiseen rekisteriin (erityisesti kaupparekisteriin tai muuhun vastaavaan rekisteriin) merkityn yrityksen toimipaikan osoite Tšekin tasavallan ulkopuolella.

8. Vastuu virheellisistä tuotteista tai palveluista

8.1 Virheellisistä tuotteista tai palveluista johtuvaan vastuuseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät sovellettavan lainsäädännön, erityisesti siviililain pykälien 1914-1925, 2099-2117 ja 2161-2174 mukaan, ja jos ostaja on kuluttaja, myös kuluttajansuojalain nro 634/1992 mukaan.

8.2 Myyjä sitoutuu toimittamaan tuotteet ostajalle virheettömästi. Myyjä takaa Ostajalle erityisesti, että sillä hetkellä, kun Ostaja vastaanottaa tuotteet:

 • a. tuotteilla on kaikki ne ominaisuudet, joista osapuolet ovat sopineet, ja jos asiasta ei ole etukäteen sovittu, niillä on ne ominaisuudet, jotka myyjä kuvailee ja joita ostajalla on oikeus odottaa tuotteen ominaisuuksien ja mainonnan osalta,
 • b. tuote soveltuu siihen käyttötarkoitukseen, jonka Myyjä väittää sillä olevan tai joka tuotteella yleensä on ja johon sitä käytetään,
 • c. tuotteen laatu ja muotoilu vastaavat näytteen tai mallin laatua ja muotoilua, jos laatu ja muotoilu on määritetty sovitun näytteen tai mallin perusteella,
 • d. tuotteen määrä, mitta tai paino on oikea ja

tuote täyttää kaikki lakisääteiset määräykset.

8.3 Ehtojen edellisen kappaleen määräyksiä ei sovelleta tuotteisiin, jotka myydään alennuksella niiden vian vuoksi, tuotteisiin, joissa on säännöllisen kulumisen merkkejä, käytettyihin tuotteisiin, joiden viat vastaavat sitä käyttöastetta, joka tuotteella on ollut ennen kuin ostaja on vastaanottanut sen, tai jos se on tuotteen luonteen vuoksi mahdollista.

8.4 Jos jokin virhe havaitaan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen toimittamisesta ja hyväksymisestä, katsotaan, että tuote oli virheellinen hyväksymishetkellä. Ostajalla, joka on kuluttaja, on oikeus vaatia virheellisestä tuotteesta johtuvia oikeuksiaan 24 kuukauden kuluessa tuotteen hyväksymisestä.

8.5 Ostaja voi vaatia virheelliseen tuotteeseen liittyviä oikeuksiaan Myyjän toimipaikan osoitteessa, jossa takuuvaatimus on tuotevalikoiman osalta mahdollinen, vaihtoehtoisesti Myyjän rekisteröidyssä toimipaikassa tai operatiivisessa pääkonttorissa.

8.6 Jos ostaja, joka ei ole kuluttaja, vaatii virheellisiin tuotteisiin liittyviä oikeuksiaan, myyjä vahvistaa kirjallisesti, milloin tällainen vaatimus on tehty sekä korjauksen suorittamisen ja sen keston.

8.7 Myyjä on velvollinen antamaan kuluttajana olevalle ostajalle kirjallisen vahvistuksen, jossa mainitaan reklamaation tekoajankohta, takuuvaatimuksen kohde ja kuluttajan vaatima tapa sen ratkaisemiseksi. Asiakirjassa on oltava myös vahvistettu päivämäärä ja ehdotettu tapa, jolla vaatimus ratkaistaan, mukaan lukien vahvistus korjaustoimenpiteistä ja niiden kestosta, tai vaihtoehtoisesti kirjallinen perustelu takuuvaatimuksen hylkäämiselle.

8.8 Myyjän virhevastuusta johtuvia muita oikeuksia ja velvollisuuksia voidaan säännellä Myyjän hyvitys- ja palautusehdoilla.

8.9 Myyjä varoittaa Ostajaa siitä, että Myyjän toimittamat valokuvat ja julisteet on valmistettu kemiallisella prosessilla, että ne ovat herkkiä valolle, mikä voi aiheuttaa värien rikkauden häviämistä ajan myötä.

9. Sopimusosapuolten muut oikeudet ja velvollisuudet

9.1Tuotteet siirtyvät ostajan omistukseen, kun koko kauppahinta on maksettu. Myyjä ei ole ostajan suhteen sidottu mihinkään siviililain 1826 §:n 1e momentissa tarkoitettuihin käyttäytymissääntöihin.

9.2 Myyjä käsittelee asiakkaan valitukset sähköpostiosoitteensa kautta. Myyjä lähettää ilmoituksen ostajan valituksen ratkaisemisesta ostajan sähköpostiosoitteeseen.

9.3 Kauppasopimusta koskevien riitojen sovittelusta huolehtii tuomioistuimen ulkopuolinen tšekkiläinen kauppakeskus, jonka kotipaikka on Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, tunnus: 000 20 869, internet-osoite: http://www.coi.cz. Myyjän ja ostajan väliseen riitojenratkaisuun voidaan käyttää verkkovälitteistä riitojenratkaisufoorumia, joka löytyy osoitteesta http://ec.europa.eu/consumers/odr. Myyjän ja ostajan välinen riitojenratkaisu tapahtuu Internetissä.

9.4 Yhteyspiste Tšekin tasavallassa on Euroopan kuluttajakeskus, jonka kotipaikka on Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internet-osoite: http://www.evropskyspotrebitel... Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 524/2013, annettu 21. toukokuuta 2013, kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta sekä asetuksen (ES) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta annettu asetus), mukaisesti.

9.5 Myyjällä on oikeus myydä tuotteita kauppaluvan perusteella. Kaupan valvonnasta huolehtii asianomainen elinkeinolupatoimisto. Henkilötietojen suojan valvonnasta huolehtii henkilötietovirasto. Tšekin kauppatarkastus valvoo määritellyssä laajuudessa kuluttajansuojalain nro 634/1992, sellaisena kuin se on muutettuna, noudattamista.

9.6 Ostaja ottaa vastatakseen siviililain 1765 §:n 2 momentissa tarkoitetusta olosuhteiden muutoksesta aiheutuvan riskin.

10. Henkilötietojen suojaaminen

10.1 Kaikki ostajan toimittamat henkilötiedot tallennetaan Tšekin tasavallan sovellettavien säädösten, erityisesti henkilötietojen suojaa koskevan lain nro 101/2000, sellaisena kuin se on myöhemmin muutettuna, mukaisesti.

10.2 Solmimalla sopimussuhteen Ostaja hyväksyy henkilötietojensa (etu- ja sukunimi, osoite, henkilötunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, valokuva, videotallenne jne. - jäljempänä "Henkilötiedot") käsittelyn ja keräämisen Myyjän tietokantaan sopimuksen onnistuneen toteuttamisen jälkeen.

10.3 Ostaja suostuu tietojensa käsittelyyn sopimuksesta johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi ja käyttäjätilin hallinnoimiseksi. Ellei ostaja toisin valitse, hän hyväksyy tietojensa käsittelyn myös uutiskirjeiden toimittamista varten. Tietojenkäsittelyn hyväksyminen tämän koko kohdan laajuudessa ei ole itsessään ehto, joka tekisi sopimuksen tekemisen mahdottomaksi.

10.4 Ostaja ottaa huomioon, että hän on velvollinen antamaan oikeat ja totuudenmukaiset henkilötiedot (rekisteröitymisen yhteydessä, käyttäjätilillään, tilausprosessin aikana verkkosivustolla) ja että hän on velvollinen ilmoittamaan Myyjälle välittömästi kaikista henkilötietoihinsa tehdyistä muutoksista.
Myyjä voi valtuuttaa kolmannen osapuolen käsittelemään Ostajan henkilötietoja. Henkilötietoja ei luovuteta toimituksesta vastaavien henkilöiden ja sopimuskumppaneiden lisäksi kolmannelle osapuolelle ilman Ostajan lupaa.

10.5 Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään määräämättömän ajan. Henkilötietoja käsitellään sähköisesti automaattisella menetelmällä tai painetussa muodossa muilla kuin automaattisilla menetelmillä.

10.6 Ostaja vahvistaa, että annetut henkilötiedot ovat oikein ja että hänelle on ilmoitettu, että henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista.

10.7 Jos Ostaja katsoo, että Myyjä tai tietojen käsittelijä käsittelee henkilötietoja Ostajan yksityisyyden suojan tai lain vastaisesti, erityisesti jos henkilötietoja käsitellään epätarkasti käsittelytarkoitukseen nähden, Ostaja voi:

 • a. vaatia selvitystä tällaisista toimista tietojen käsittelijän myyjältä,
 • b. pyytää Myyjää tai henkilötietojen käsittelijää poistamaan tämän tilanteen toteuttamalla asianmukaiset toimenpiteet.

10.8 Jos Ostaja pyytää tietoja henkilötietojensa käsittelystä, Myyjä on velvollinen antamaan nämä tiedot Ostajalle. Myyjällä on oikeus vaatia asianmukaista korvausta tällaisten tietojen antamisesta.

11. Kaupallinen viestintä ja evästeet

11.1 Ostaja hyväksyy, että Myyjä lähettää hänelle tuotteita, palveluja tai Myyjäyritystä koskevia tietoja hänen sähköpostiosoitteeseensa, ja hän hyväksyy myös, että hänen sähköpostiosoitteeseensa lähetetään muita kaupallisia viestejä.

11.2 Ostaja suostuu niin sanottujen "evästeiden" tallentamiseen tietokoneelleen. Jos tuotteiden ostaminen verkkosivustolta voidaan tehdä ilman "evästeiden" tallentamista ostajan tietokoneelle, ostaja voi peruuttaa edellisessä virkkeessä mainitun suostumuksensa.

12. Tietojen toimittaminen

12.1 Tiedot voidaan toimittaa ostajan sähköpostiosoitteeseen.

13. Loppusäännökset

13.1 Jos sopimussuhteeseen sisältyy kansainvälinen (ulkomainen) komponentti, osapuolet sopivat, että suhdetta säännellään Tšekin lainsäädännöllä ja mahdolliset oikeudelliset riidat ratkaistaan asianomaisissa Tšekin tuomioistuimissa. Tämä ei vaikuta sovellettavasta lainsäädännöstä johtuviin kuluttajan oikeuksiin.

13.2 Jos jokin sopimusehtojen määräys ei ole voimassa tai voimassa tai jos sen odotetaan muuttuvan sellaiseksi, tulee voimaan toinen määräys, joka on tätä vastaavin. Yhden määräyksen pätemättömyys tai tehottomuus ei vaikuta muiden määräysten pätevyyteen.

13.3. Myyjä arkistoi sopimuksen ja sopimusehdot sähköisessä muodossa, eikä niihin pääse käsiksi.

13.4 Myyntiehtojen liitteessä on malli myyntisopimuksen peruuttamisesta.

13.5 Myyjän yhteystiedot: toimitusosoite Squared, s.r.o., Zelený pruh 1091/111, 140 00, Prague 4, Czech Republic, sähköpostiosoite info@squared.one.

14. Perusterminologia

14.1 "Rekisteröitymisellä" tarkoitetaan prosessia, jossa luodaan käyttäjätili verkkosivustolle.

14.2 "Sopimuskumppanilla" tarkoitetaan kohdetta, jonka kanssa Myyjä tai palveluntarjoaja tekee yhteistyötä tuotteita toimittaessaan.

14.3 "Työpäivällä" tarkoitetaan päivää maanantaista perjantaihin, lukuun ottamatta kansallisia vapaapäiviä ja arkipyhiä. Jos tuotteita ja palveluja toimitetaan Tšekin tasavallan ulkopuolelle, otetaan huomioon myös työpäivät ja pankkipäivät siinä maassa, johon tuotteet ja palvelut toimitetaan.

14.4 "Instagram" tarkoittaa palvelua, jota käytetään verkkotunnuksella www.instagram.com, jonka omistaja on INSTAGRAM LLC, MENLO PARK, CA 94025, USA. Instagramin kautta asiakas voi kirjautua tililleen ja valita kuvia ja valokuvia käytettäväksi myyjän verkkokaupassa.

Prahassa 1. kesäkuuta 2016

Tämä asiakirja on vain käännös tšekkiläisistä käyttöehdoista, jotka löytyvät osoitteesta https://www.vyvolej.to/terms. Riitatapauksissa alkuperäinen teksti on ensisijainen.